Systemen van condensatieketels

 Solo systeem – CV -

Met het SoloSysteem kiest u voor alle comfort die verwarming kan bieden. Een Solo-ketel is geschikt voor situaties waar geen behoefte bestaat aan warm tapwater. U kunt in de toekomst altijd alsnog een boiler koppelen aan de CV-ketel.

Compact systeem – combi -

Ruimte besparen en toch een uitstekend warmwatercomfort? Het Compact-Systeem voorziet een geïntegreerde warmwatervoorziening. Het Combiprogramma kan zorgen voor een gelijkmatige temperatuur van het warm water en gelijktijdig voor een constante temperatuur in huis.

Comfort systeem – CV & boiler -

Warmwatercomfort met het grootste gemak. Als uw woonsituatie vraagt om een grote warmwatervoorraad, dan beantwoordt het ComfortSysteem aan deze vraag. De koppeling tussen een Solo ketel en een ComfortBoiler garandeert een zeer hoge tapsnelheid van warm water.

Maak vrijblijvend een afspraak