Verschillende systemen van zonneboilers

Mensen die interesse hebben voor een zonneboiler moeten meestal ook een keuze maken tussen een druk loos systeem of een druk gevuld systeem. Om die keuze niet in uw handen te leggen heeft KTI-WTI de mogelijkheid om u het juiste advies te geven. Door beide systemen aan te bieden kunnen wij immers het voor en nadeel van elk systeem bekijken en toepassen in uw situatie.

Drukloos systeem

Dit systeem is ook gekend als het leegloopsysteem. De leidingen die de warmte van de collector naar de boiler transporteren zijn hierbij gevuld met water. Door ervoor te zorgen dat de collector en de leidingen kunnen leeglopen als het systeem niet werkt, los je tegelijkertijd het probleem van oververhitting of bevriezing op.

Drukgevuld systeem

Omdat een drukloos systeem niet in alle omstandigheden kan geplaatst worden is het druk gevulde systeem ontwikkeld. De leidingen zijn hier volledig gevuld en ook de collector bevat altijd vloeistof. Bij opwarming zal deze vloeistof uitzetten en wordt deze opgevangen in een expansievat. Bij extreme koude dient de vloeistof daarenboven bestand te zijn tegen bevriezing.

Maak vrijblijvend een afspraak